ESI

Till skillnad från andra bedömningsmetoder utvecklade för att bedöma social interaktion, så är ESI inte baserat på självskattning eller observation av simulerade sociala interaktioner. ESI kan användas att bedöma friska personer eller personer med vilken diagnos som helst.

ESI-observationen utförs i ett naturligt socialt sammanhang och arbetsterapeuten kan bedöma vilken social interaktion som helst. ESI kan användas för att bedöma personer från 2 år och uppåt.

Evaluation of Social Interaction (ESI) är ett nytt instrument för att observera och bedöma en persons kvalité i social interaktion. Observationen sker i de dagliga aktiviteter där personen samspelar med en eller flera sociala partner.