OTIPM

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är en modell för den arbetsterapiprocess som är klientcentrerad, top-down och utgår från klientens behov och situation.

Vår kurs lär ut dokumentation i alla faser i processen och förbättrar din dokumentation till ett tydligt arbetsterapeutiskt perspektiv.

Kursen ger också introduktion i att bygga ett arbetsterapi-program utifrån processen. Kursen förbättrar även din förmåga att observera och bedöma dina klienter.

POWERFUL PRACTICE


Praxismodellen OTIPM är vidareutvecklad och beskrivs i boken Powerful Practice. Den kan beställas här och kostar 2100 kr, plus en frakt och expeditionsavgift på 250 kr. Moms tillkommer.

Beställ OTIPM boken: