Kursmaterial

AMPS online

Allt material som behövs för AMPS online finns att ladda ner när kursen är öppnad för dig. Kursmaterialet för online-kursen finns också här. En del av kursmaterialet finns översatt till svenska.

Kursmaterial:

AMPS-kursen med fysisk närvaro:

Följande kursmaterial kan ni med fördel skriva ut eller läsa på skärm. Samtliga delar kommer diskuteras och kommenteras under kursen.

AMPS Intro: Vi rekommenderar att ni läser denna introduktion innan kursstart. Det är en del av den manual som ni får vid kursstart.

Kursmaterial:

Följande dokument är obligatoriska att skriva ut och måste tas med till kursen:

Skriv ut i 15 ex av          AMPS Bedömningsformulär

Skriv ut i 8 ex av            Evaluation Worksheet