AMPS

"The Assessment of Motor and Process Skills" (AMPS) är en innovativ observationsundersökning som mäter kvaliteten på en individs förmåga att utföra hushålls- (instrumentella) eller personliga aktiviteter i det dagliga livet (ADL).

Kvaliteten på ADL-utförandet bedöms genom att värdera ansträngning, effektivitet, säkerhet och oberoende i 16 motoriska färdighetsmoment och 20 processfärdighetsmoment.

ADL-motoriska och ADL processfärdigheter liknar de målinriktade handlingar som finns definierade under domänerna aktivitet och delaktighet i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, 2001), och är således de små enheter av utförande som tillsammans resulterar i att en uppgift utförs och slutförs i sin helhet.

Mer specifikt, i den miljö där de för personen relevanta och självvalda ADL-uppgifterna utförs, observeras och graderas personens ADL motoriska färdigheter och ADL processfärdigheter:

Arbetsterapeuter som är intresserade av att gå en AMPS-kurs kan gärna kontakta oss för mer information och för att få reda på kommande kurser.

Mer information om AMPS

REFERENSLISTA

Här finns AMPS referenslista samt AMPS relaterade referenser i utskriftsvänligt format. Klicka här!