OTIPM

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är en modell för den arbetsterapiprocess som är klientcentrerad, top-down och utgår från klientens behov och situation.

Vår kurs lär ut dokumentation i alla faser i processen och förbättrar din dokumentation till ett tydligt arbetsterapeutiskt perspektiv.

Kursen ger också introduktion i att bygga ett arbetsterapi-program utifrån processen. Kursen förbättrar även din förmåga att observera och bedöma dina klienter.

POWERFUL PRACTICE


Boken om OTIPM kan beställas här.  Boken kostar 940 kr plus frakt (45 kr) och moms.

Beställ OTIPM boken: