OTIPM

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är en modell för den arbetsterapiprocess som är klientcentrerad, top-down och utgår från klientens behov och situation.

Vår kurs lär ut dokumentation i alla faser i processen och förbättrar din dokumentation till ett tydligt arbetsterapeutiskt perspektiv.

Kursen ger också introduktion i att bygga ett arbetsterapi-program utifrån processen. Kursen förbättrar även din förmåga att observera och bedöma dina klienter.

POWERFUL PRACTICE


Boken om OTIPM kan beställas här.  Boken kostar 1 245 kr plus frakt och expeditionsavgift 250 kr och moms.

Beställ OTIPM boken: