Kursavgifter

Priserna är uppdaterade 2020-02-04.

Moms tillkommer på samtliga priser.

Lunch och kaffe på för- och eftermiddag ingår i kursavgiften.

AMPS GRUNDKURS – 5 DAGAR

Du måste vara legitimerad arbetsterapeut för att delta i AMPS grundkurs.

Kursavgift

8 000 kr

Kursmaterial: amerikanska manualer, kalibreringsavgift, dataprogram och 3årig programlicens samt svensk manual

  • pris beroende på aktuell dollarkurs

* 9 200 kr

Frakt och expeditionsavgift

250 kr

TOTALT

17 460 kr

SKOL-AMPS GRUNDKURS – 5 DAGAR

Du måste vara legitimerad arbetsterapeut för att delta i Skol-AMPS grundkurs.

Kursavgift

7 000 kr

Kursmaterial US$ 480 (består av amerikansk manual, kalibreringsavgift, dataprogram, programlicens)

ca 6490 kr

TOTALT

ca 13490 kr

ESI GRUNDKURS – 3 DAGAR

Du måste vara legitimerad arbetsterapeut för att delta i ESI grundkurs.

Kursavgift

4050 kr

Kursmaterial US$ 480 (består av amerikansk manual, kalibreringsavgift, datorprogram, programlicens)

ca 4350 kr

Lunch, 3 dagar

535 kr

TOTALT

ca 8935 kr

OTIPM GRUNDKURS – 3 DAGAR

Du måste vara legitimerad arbetsterapeut för att delta i OTIPM grundkurs.

Kursavgift

4600 kr

Kursmaterial US$ 65 (består av kursboken ”Occupational Therapy

Intervention Process Model: A model for planning and implementing top-down, client-centered and occupation-based interventions.” Fisher A.G. (2009) plus frakt)

ca 655 kr

TOTALT

ca 5255 kr

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande och avbokningar mindre än 40 dagar före kursstart kommer att debiteras. 50 % av kursavgiften debiteras vid avanmälan 14-40 dagar före första kursdag.
100 % av kursavgiften debiteras vid avanmälan 0-14 dagar före första kursdag.

Vid avanmälan på grund av sjukdom krävs läkarintyg för att få tillbaka kursavgiften.

INSTÄLLD KURS

Trestjärnan AB förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet ställa in en kurs på grund av för lågt deltagarantal, force majeure, eller annan orsak, som är utom företagets kontroll