Kursanmälan

Ny Kursanmälan till Skol-AMPS

Kursinformation Pris Platser
Start: 2018-11-05
Slutar: 2018-11-09
Sista anmälningsdatum: 2018-10-03
11350 kr Lediga platser: 17 av 20 st
Kursbeskrivning:

Elite Stora Hotellet, Stora torget 9 Linköping

Skol-AMPS erbjuder ett nytt sätt att tänka kring hur en elev gör det han eller hon vill och behöver göra av skoluppgifter i sin normala skolmiljö.

Bedömning av skolbarn i klassrumsmiljö
Skol-AMPS är en modifierad form av AMPS. Observationen sker i den normala klassrumsmiljön. För närvarande finns det 21 standardiserade uppgifter. De är sådana som utförs av elever i förskola och grundskola, men kan även användas till äldre elever med begränsningar som påverkar deras utförande av skolaktiviteter.
Arbetsterapeuten intervjuar läraren som avgör vilka uppgifter eleven ska utföra samt vilka förutsättningar som gäller för utförandet av uppgifterna.

FÖRKUNSKAPSKRAV
För att gå kurs måste du vara legitimerad arbetsterapeut samt att du arbetar med barn. Kurslängden är 5 dagar och för att bli kalibrerad krävs att du efter kursen använder Skol-AMPS och bedömer minst 10 barn i klassrumsmiljö.

För mer information om Skol-AMPS, gå till www.schoolamps.com
Användaruppgifter:
E-post:

Lösenord:


Fyll i din Epost och ett valfritt lösenord.
När du anmäler dig skapar vi en användare för att ni skall kunna ha översyn över de kurser ni deltar i.

Era personuppgifter:

Förnamn Efternamn:

Telefon:Adress:

Postnr:

Ort:
Allergier: (Kost)


Arbetsplats:

Befattning:

Verksamhet:


Arbetsplats:


Avdelning:

Underavdelning:

Faktureringsuppgifter:

Fakturadress:

Faktura postnummer:

Faktura Ort:

Land:

Faktura Referens:
FakturakommentarÖvriga uppgifter:

Kurs tidigare:

Kurs år:

Program Kalibreringskod:

Personlig kod:
 

Lunch:
Ja.