Kursanmälan

Ny Kursanmälan till OTIPM

Kursinformation Pris Platser
Start: 2018-11-13
Slutar: 2018-11-15
Sista anmälningsdatum: 2018-10-31
5255 kr Lediga platser: 9 av 20 st
Kursbeskrivning:

Quality Hotel Luleå, Storgatan 17

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är en modell för den arbetsterapiprocess som är klientcentrerad, top-down och utgår från klientens behov och situation.
Vår kurs lär ut dokumentation i alla faser i processen och förbättrar din dokumentation till ett tydligt arbetsterapeutiskt perspektiv.
Kursen ger också introduktion i att bygga ett arbetsterapi-program utifrån processen. Kursen förbättrar även din förmåga att observera och bedöma dina klienter.